Center for Forskning i Eksistens og Samfund – Københavns Universitet

Center for Forskning i Eksistens og Samfund - forsidebillede

Centerprofil

Mission

Vi er her for gennem original forskning og formidling af denne at bidrage til nutidsmenneskers håndtering og optimering af deres sundhedsforhold, deres sociale forhold, deres samfundsdeltagelse og deres unikke og tænksomme udformning af tilværelsen.

Aktiviteter

Vi forbereder og udfører forskningsprojekter, der som hovedregel tager udgangspunkt i aktuelle tilværelsesproblemer af sundhedsmæssig, social eller personlig karakter. Forskningen er ofte tværvidenskabelig, idet den tilstræber at integrere sociologisk, psykologisk, antropologisk, filosofisk og sundhedsvidenskabelig forskningskompetence. Mangfoldigheden af emner er bundet sammen af et fænomenologisk perspektiv og en fokusering på den enkeltes livsudformning. Derudover holdes aktiviteterne sammen af en bevidst udformning af tværvidenskabelige teorimodeller (med henblik på det bio-psyko-sociale samspil) samt et handlingsperspektiv rettet mod et humanistisk samfund.