Om centret – Københavns Universitet

Om Center for Forskning i Eksistens og Samfund

Billede til formål

Formål

Centret danner ramme om forskellige videnskabelige projekter.

Forskningen inkluderer emner med relation til socialt arbejde, sundhed, eksistentielle problemer, videnskabelig sociologisk forskning og socialpsykologi i skolealderen.

Der er en klar differentiering mellem de ovennævnte emner, men projekterne er tæt forbundne gennem en gennemgående interesse for menneskets adfærd, for betingelser for den menneskelige eksistens i det moderne samfund, og med en fortrinsvis socialfænomenologisk tilgang til emnet. Deraf følger centerets navn, som afspejler det fokus på forbindelsen mellem eksistentielle problemer og sociale livsomstændigheder.

Projekterne bliver udarbejdet både på Sociologisk Institut og som rammeprojekter, koordineret med andre universiteters institutter: Psykologi, Antropologi, Folkesundhedsvidenskab på KU, Psykologi på RUC, Center for Kulturforskning i Århus (AU) og Dansk Pædagogisk Universitet (DPU).

Centeret blev grundlagt af Bo Jacobsen i 1996 (i starten under navnet 'Center for Humanistisk Sundheds- og Ældreforskning').