Forskning i effekt og virkning af alternativ behandling – Københavns Universitet

Det tværvidenskabelige forskningsmiljø for forskning i effekt og virkning af alternativ behandling

Centeret har været sekretariat for forskningsprojektet "Effekter og virkningsmekanismer i alternativ behandling". Projektet blev økonomisk financieret på baggrund af en forskningsbevilling dækkende perioden 2006-08.

Et enkelt af forskningsprojekterne afsluttes i oktober 2010

Forskningsmiljøet har sin egen hjemmeside kufab.ku.dk