Effekt-evaluering – Københavns Universitet

Projekt:

Effekt-evaluering af et mindfulness-baseret gruppeforløb for overvægtige, integreret i kommunale forebyggelsescentre, til understøttelse af vægttab og sunde, bæredygtige livsstilsændringer.

Vi ønsker at foretage et veldimensioneret, randomiseret effekstudie til afprøvning af en social-psykologisk intervention til understøttelse af livsstilsændringer og vægttab hos overvægtige. Tilbuddet er baseret på gruppe-støtte og mindfulness meditation, og er i tidligere arbejde på vores center blevet udviklet og optimeret under hensyn til netop denne gruppes behov. Andre forskergruppers resultater med lignende metoder tyder på at de er en farbar vej for mange med helbredsrelaterede behov for livsstilsændringer, selv om eksisterende studier giver utilstrækkelig viden om tilbuddenes anvendelighed for repræsentative populationer og i realistiske situationer, såvel som effekternes bæredygtighed over længere tid. Her vil vi råde bod på disse mangler gennem adækvate rekrutteringsmetoder, udførelse og follow-up periode. Det primære effektmål vil være ændring i kropsvægt med et tilstrækkelig langt follow-up (12 mdr) til at man reelt kan udtale sig om tilbuddets brugbarhed. Sekundære effektmål er selv-rapporterede ændringer i kost og motion samt sundhedsrelateret livskvalitet. Effekt-evalueringen udføres i rammerne af kommunale forebyggelsescentre og vil blive ledsaget af en systematisk beskrivelse af den konkrete implementering, så resultaterne vil give pålidelig information om tilbuddets brugbarhed i praksis. Både det foregående udviklingsprojekt og det her beskrevne effektstudie er tilknyttet et tværdisciplinært forskningsnetværk omkring livsstilssygdomme ved Københavns Universitet (UNIK-projektet ”Food, Fitness, Pharma”), og nyder her særlig opmærksomhed som omsætning fra ”de tørre fags” forståelser af social-psykologiske faktorers betydning til interventioner som kan bidrage til at håndtere hvad der i ”de våde fag” omtales som compliance-problematikken – altså afstanden fra sundhedsfaglige råd og anvisninger til den levede dagligdag.