Understøttelse af helbredsrelaterede livsstilsændringer gennem mindfulness-meditation og gruppedynamik – Københavns Universitet

LIVSSTILS-projektet går ud på at udvikle et tilbud til overvægtige, som effektivt kan støtte dem i vægttab, og i sunde, bæredygtige livsstilsændringer. Tilbuddet er baseret på eksisterende viden om socialpsykologiske faktorer i vaner og livsstil og er i praksis sammensat af gruppedynamik (udvikling af en stærk, understøttende gruppe), opmærksomhedstræning ("mindfulness meditation") og livsstilsråd udformet med henblik på håndterlighed ("små skridt").

Forskningsprojektet består af to faser. Den aktuelle første fase er en udviklingsdel hvor der gennemføres et antal model-forløb, hvor der hver gang gøres erfaringer og indsamles kvalitative og kvantiative data som bruges til videre udvikling af modellen. Når den optimale model for tilbuddet på denne måde er udviklet, gennemføres fase to, som er en kontrolleret undersøgelse som skal vise hvad der kan opnås igennem et sådant kombineret tilbud i forhold til vægttab, spise- og motionsvaner, sundhedsrelateret livskvalitet, og evt. en række fysiologiske effektmål.

Projektet indgår i en stor forsknings-satsning ved Københavns Universitet "Food, Fitness, Pharma", som samler en lang række forskningsmiljøer og -metoder i et fælles fokus på livsstilssygdomme og deres årsager, behandling og forebyggelse.