Magt og demokrati i skoleklassen – Københavns Universitet

Magt og demokrati i skoleklassen

Projektet demokratiopdragelse i danske skoler undersøger danske børn og unges opfattelse af demokratiets ideer og realiteter set i relation til deres egen skolehverdag. Ved hjælp af feltarbejde efterfulgt af spørgeskemaundersøgelser med 4500 elever fra hele landet, kortlægges børns og unges syn på en række centrale demokratiske fænomener, herunder påvirkning via argumentation, dialog og samtale, indflydelse og magt, fælles beslutningstræffen o.a. Børns og unges syn på demokratiske grundværdier, pligter og rettigheder studeres m.h.p. den aldersmæssige udvikling. Undersøgelsen interesserer sig i særlig grad for skoleklassen som demokratisk lærested, dvs. som et sted, hvor danske børn og unge har mulighed for at gøre deres basale erfaringer om magt og demokrati, samt erhverve de erfaringer, der senere skal anvendes ved udøvelse af demokratisk medborgerskab.

Undersøgelsen har resulteret i to publikationer: I sensommeren 2003 udkom bogen Mød eleven af Bo Jacobsen, Christina Sand Jespersen og Irene Christiansen. Denne bog er primært baseret på en række kvalitative observationer og interview med lærere og elever, og den beskæftiger sig med, hvad det vil sige at arbejde socialpsykologisk med en skoleklasse. I maj 2004 udkom bogen Den vordende demokrat - en undersøgelse af skoleklassen som demokratisk lærested af Bo Jacobsen, Flemming Troels Jensen, Mikkel Bo Madsen, Marius Sylvestersen og Claude Vincent. Denne bog er primært baseret på undersøgelsens empiriske datamateriale, og bringer resultater, der viser, at den danske folkeskole kan blive langt bedre i sine bestræbelser på at opdrage eleverne til at blive demokratisk bevidste borgere.

Link til presseklip og debat