Psykosocial kræftforskning – Københavns Universitet

Psykosocial kræftforskning

Centeret har dannet ramme om kræftforskning med human- og samfundsvidenskabelig grundorientering. Forskningen har især haft fokus på livskvalitet hos kræftpatienter: Beskrivelser og analyser af kræftramtes opfattelse af det gode liv med særligt henblik på patienter under rehabilitering.

Resultaterne af centerets omfattende fænomenologiske undersøgelse af 33 kræftpatienter er udgivet i bogform 'Kræft og eksistens - om at leve med kræft'. Læs mere om bogen her.