Religion i det 21. århundrede – Københavns Universitet

Religion i det 21. århundrede

- om satsningsområdets støtte til centeret

Støtte til det nye forskningscenter

Den støtte, som styregruppen har tildelt Center for Forskning i Eksistens og Samfund i form af økonomisk støtte til udviklingen af centeret, har haft stor betydning for centerets opbygning og udvikling. Den økonomiske støtte har muliggjort igangsættelse af forskningsaktiviteter omkring "viden om det gode og det onde" og har desuden bidraget til finansieringen af undersøgelser om socialrådgiveres subjektive oplevelse af altruisme og egoisme. Disse aktiviteter indgår i arbejdet med bøgerne An Invitation to Existential Psychology (Wiley 2007) og en bog om Socialrådgiveres arbejde (Hans Reitzel 2008). Endelig udgår en artikel om Gregory Batesons videnskabsforståelse fra centeret.

Støtte til centerets forskningsprojekter

Den støtte, som styregruppen har tildelt Center for Forskning i Eksistens og Samfund i form af økonomisk bidrag til videreudvikling af projekterne "Hvilke oplevede virkninger har forbøn, healing og meditation på brugeren?" og "Har forbøn, healing og meditation effekt på slidgigtpatienters fysiske og psykiske tilstand?" har været af betydelig værdi for centerets forskningsaktivitet. Den økonomiske støtte har muliggjort videreudvikling af projekt-ideerne og har via finansiering af ansøgningsarbejde genereret yderligere forskningsmidler til undersøgelserne, og det tildelte forskningsbeløb er således blevet mangedoblet i forskningsøjemed.