Hvad er tryghed og livskvalitet for ældre – Københavns Universitet

Hvad er tryghed og livskvalitet for ældre? 

Projektet har som formål lave en dybtgående undersøgelse af, hvad der skaber tryghed for de ældre, hvad relationen mellem tryghed og livskvalitet er og hvad der skaber det gode ældreliv. 40 ældre på 65 år eller mere interviewes tre gange over 1½ år indenfor en række dimensioner, som vi forestiller os meningsfuld kan relateres til tryghed. Det gælder således kropsopfattelsen, selvbilledet, det sociale liv, økonomien og de eksistentielle livsvilkår. Interviewene skal gennemføres med fænomenologisk metode med vægt på ”oplevelsen” og det narrative.

Målet er at lave et grundforskningsorienteret projekt om tryghed for ældre karakteriseret som et samtidsfænomen, men resultaterne skal samtidig også være praktisk anvendelige, når det handler om at forbedre velfærden for de ældre i Danmark.