Videnssociologisk projekt – Københavns Universitet

Videnssociologisk projekt

Centrets videnssociologiske arbejde drejer sig om undersøgelser indenfor forskningens sociologi og psykologi. Et større projekt er udført i et samarbejde mellem forskere fra Handelshøjskolen i København, Sociologisk Institut samt Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik på København Universitet.
Som led heri foretages en undersøgelse af forskningsmiljøer og forskeropfattelser. Tolv danske institutter indgik i denne undersøgelse, hvor 250 danske forskere udspurgtes om deres forskning. Undersøgelsen er resulteret i publikationerne 'Danske Forskningsmiljøer. Om universitetsforskningens aktuelle situation'. Hans Reitzels Forlag, 2001.
samt 'Hvad er god forskning?' Hans Reitzels Forlag, 2001.